top of page

HIT Helsingin Huoneen säännöt

HIT Helsingin Huoneen vuokrauksessa noudatetaan tällä sivulla listattuja sääntöjä, sekä täältä löytyviä käyttöohjeita. Jokainen vuokralainen, vuokralomakkeen täyttäessään sitoutuu siihen, että on lukenut nämä säännöt, sekä Huoneen käyttöohjeet ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Yleistä

1§ Säännöt koskevat HIT Helsingin tilaa Alppilassa, osoitteessa Karjalankatu 2, 2. krs. Tilan nimi on Huone.

2§ Sääntöjen tarkoitus on varmistaa tilan kunnossa pysyminen ja tilan asianmukainen käyttö.

3§ Tilaa käytetään pääasiallisesti HIT Helsingin omiin tarkoituksiin, minkä lisäksi tilaa voidaan vuorata ulkopuolisille tahoille. Tila jakautuu kahteen osioon, toimistoon ja harjoitustilaan. Toimisto ei ole vierailijoiden käytössä.

Järjestyssääntöjä

4§ Tilassa tupakointi on kielletty, eikä tilaan saa tuoda eläimiä ilman erillistä lupaa Huoneen hallinnoijilta.

5§ Tulenteko tilassa on kiellettyä

6§ Tupakointi tilassa on kiellettyä

8§ Tilan laitteita on käytettävä ohjeiden mukaisesti. Ohjeiden vastaisesta käytöstä aiheutuvien vahinkojen korvauksesta vastaa laitetta väärin käyttänyt henkilö tai, mikäli henkilö ei ole tiedossa, tapahtuman vastuuhenkilö.

9§ Tila on siivottava erillisen siivousohjeen mukaisesti tilan käytön jälkeen.

10§ Huone voi antaa määräaikaisen porttikiellon tilaan.

Avaimet

11§ Vuokralaisen vastuuhenkilö saa ohjeet sähköpostitse avainten saamiseksi. Hän sitoutuu olemaan paljastamatta saamiaan ovi- ja avainboxi-koodeja ulkopuolisille.

12§ Avaimen katoamisesta on ilmoitettava viipymättä Huoneen ylläpitäjille.

13§ Vuokralainen sitoutuu pitämään hyvää huolta avaimesta. Vuokralainen sitoutuu korvaamaan hävinneen avaimen ja maksaa uuden avaimen teettämisen. 

14§ Avainten hukkaamisesta tai palauttamisen unohtamisesta (=vuokralaisesta) johtuvista syistä, oven avausmaksu on 100 € / alkava tunti. Lisäksi veloitetaan kilometrikorvaukset.

Vuokraus

15§ Tilaa voidaan vuokrata Huoneen hallinnoijien päätöksellä.

16§ Tila vuokrataan vain sovittuun tarkoitukseen. Muuhun tarkoitukseen sen käyttäminen on kiellettyä.

17§ Vuokrauksen hintaan vaikuttaa tilaisuuden luonne. Pyydä tarjous Huoneen hallinnoijilta.

18§ Vuokraajan on tutustuttava tilan sääntöihin ja allekirjoitettava vuokrasopimus. Allekirjoituksena hyväksytään vuokralomakkeen täyttäminen ja sen sähköisesti lähettäminen. Vuokralainen sitoutuu lomakkeen lähettämällä siihen, että on lukenyt ja ymmärtää kaikki Huoneen käytön säännöt sekä vuokran ja sen maksuehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

19§ Vuokraajalta voidaan periä pantti, joka palautetaan, kun avain palautetaan ja tilan on todettu olevan kunnossa.

18§ Avaimet luovutetaan vuokraajalle erikseen sovitulla tavalla.

19§ Vuokrauksen jälkeen tilan on oltava samassa tai paremmassa kunnossa kuin ennen vuokrausta.

20§ Tilaa vuokrataan siinä kunnossa kuin se on.

21§ HIT Helsingin henkilökunta voi käyttää toimistoa ja kulkea tilan läpi, käyttää wc:tä ja keittiötä vaikka tilassa olis vuokralaiset.

22§ Vuokrauksen sitovuus ja peruutusehdot:

Peruutus, kun yli 1 kk vuokra-ajankohtaan: ei peruutusmaksua

Peruutus, kun 15-30 päivää vuokra-ajankohtaan: peruutusmaksu 50 % vuokrauksen hinnasta

Peruutus, 0-14 päivää vuokra-ajankohtaan: peruutusmaksu 100 % vuokrauksen hinnasta

Huone voi perua varauksen pakottavasta syystä. Tällöin jo maksettu hinta palautetaan täysimääräisenä. Peruutuksista ei peritä sakkoja.

Mikäli kuitenkin vuokraus peruuntuu vuokrausehtojen laiminlyönnistä, varausmaksua ei palauteta.

Vastuuhenkilön oikeudet ja velvollisuudet

23§ Vuokrauksissa vastuuhenkilönä toimii vuokraaja tai hänen vuokrasopimuksessa nimeämä henkilö. 

24§ Vastuuhenkilön velvollisuus on huolehtia, että tila säilyy moitteettomassa kunnossa.

25§ Vastuuhenkilön velvollisuus on huolehtia, että tilan sääntöjä noudatetaan.

26§ Tilasta on poistuttava viipymättä vastuuhenkilön kehotuksesta. Vastuuhenkilön ei ole tarpeen antaa erikseen syytä poistumiskehotukselle.

27§ Vastuuhenkilön velvollisuus on ilmoittaa Huoneen edustajille viipymättä puutteista tai vioista tilassa tai sen varusteissa. Vuokrauksen jälkeen tehtävien ilmoitusten johdosta, ei tehdä hyvityksiä.

Vastuukysymykset

28§ Tilan rakenteille tai sen varusteille tapahtuneista vaurioista on vastuussa ensisijaisesti vaurion aiheuttaja. Mikäli aiheuttaja ei ole tiedossa, on tapahtuman/vuokrauksen vastuuhenkilö vastuussa. Vahingoittunut rakenne tai varuste voidaan korjata tai uusia vahingosta vastuussa olevan henkilön kustannuksella.

29§ Henkilölle, joka omalla toiminnallaan aiheuttaa merkittävää lisätyötä tai epämukavuutta tilan siivoamisessa (esim. oksentaminen sopimattomaan paikkaan tai muu vastaava toiminta), voidaan määrätä 100 euron maksu, mikäli hän ei siivoa jälkiä tai joku tee sitä välittömästi hänen puolestaan.

30§ Normaalista kulumisesta johtuvien vaurioiden korjaamisesta vastaa Huone

Säännöistä poikkeamisesta ja sääntöjen muuttamisesta

31§ Huoneen hallinnoijat voivat antaa anomuksesta erivapauksia Huoneen sääntöjen suhteen painavista syistä.

32§ Sääntöjen muuttuessa muutospäivää edeltävä versio säännöistä tallennetaan pdf-dokumenttina Huoneen arkistoon, josta sen saa pyydettäessä. Alle listataan päivämäärän mukaisesti tehdyt muutokset tähän säännöstöön.

Versiohistoria:

7.11.2019: siirretty säännöstä pdf-liitteestä omaksi internetsivukseen.

bottom of page