top of page
peijaiset.jpg
WhatsApp Image 2023-12-12 at 11.28.50.jpeg

 TAITEELLINEN
HAUTOMO 
VUONNA 2024

                                                                                    

HIT Helsinki käynnistää uusien ideoiden ja esitysaihioiden hautomon vuonna 2024. 

Mukaan otetaan 3-5 taiteilijaa/työparia, joilla on lähtöimpulssi tai idea uudesta teoksesta.

Hautomo kokoontuu neljä kertaa vuodessa päivän mittaiseen työpajaan. Jokaisessa työpajassa on oma taiteilija-fasilitaattori, joka avaa omaa praktiikkaansa työpajan teemasta käsin. Lisäksi Taiteellisen hautomon osallistujilla on halutessaan mahdollisuus työskennellä HIT Helsingin tilassa muutaman viikon ajan ja tehdä ideastaan ns. nopeita kokeiluja.

 

Hautomon tavoitteena on tukea taiteilijoita idean kehittämisessä ja rakentaa kollegiaalista vuorovaikutusta taiteilijoiden välille. Hautomolaiset sitoutuvat vuoden kestävään prosessiin sekä toistensa työskentelyn tukemiseen. 

Osallistujat valitaan hakemusten perusteella ja työpajojen taiteilija-fasilitaattorit tekevät valinnat. 

 

Hae mukaan täyttämällä oheinen lomake:

LOMAKE

ILMOITTAUTUMINEN

12.12.2023-12.01.2024

TYÖPAJAT 

20.1.2024 Unelmien esitys – Minttu-Maaria Makkonen

9.3.2024  Materiaalin luominen – Anna Jaanisoo

21.9.2024  Dramaturgia – Rasmus Arikka 

13.12.2024 Prosessin suunnittelu – Anna Korolainen-Crevier


 

UNELMIEN ESITYS 20.1.2024

Hautomon ensimmäisellä kokoontumiskerralla käynnistetään vuoden kestävä prosessi visioimalla kunkin osallistujan tai työparin unelmien esitystä. Suunnittelu pohjautuu osallistujien teosideoihin, joita jatkokehitetään ajatuksella ”jos kaikki olisi mahdollista”. Visiointia tehdään erilaisten improvisaatio -ja kirjoitustehtävien ja keskustelujen kautta. Lisäksi työpajassa tutustutaan muihin hautomolaisiin ja käynnistetään dialoginen prosessi taiteilijoiden välillä. Työpajan lopuksi osallistujilla on ensimmäinen luonnos siitä, mitä heidän unelmien esityksensä voisi olla.

 

Työpajan ohjaajana toimii Minttu-Maaria Makkonen, joka on vapaalla kentällä toimiva monialainen esitystaiteilija ja teatteriopettaja (TeM). Minttu valmistui Teatterikorkeakoulusta joulukuussa 2020 ja on aiemmalta koulutukseltaan teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK). Lisäksi hän on opiskellut klovneriaa, improvisaatiota ja näyttelijäntyötä Ecole Philippe Gaulierissa vuosina 2019 ja 2022.

Minttu keskittyy töissään leikkiin ja improvisaatioon esitysten lähtökohtana, katsojalähtöisiin ja vuorovaikutteisiin esityksiin sekä esitysten viemiseen paikkoihin, joissa niitä harvoin nähdään. 

Mintun portfolio: https://www.minttumaariamakkonen.com/

 

MATERIAALIN LUOMINEN 9.3.2024 

Hautomon toisella kokoontumiskerralla keskitytään erilaisiin keinoihin luoda materiaalia teokseen. Tutustumme tehtävien, taustamateriaalin ja keskustelujen kautta materiaalin tuottamisen vaiheisiin prosessissa. Tavoitteena on hahmotella kullekin taiteilijalle tai työparille sopivia työkaluja jatkaa teosideoiden työstämistä kohti konkreettisia kokeiluja.

 

Toisen työpajan vetäjänä toimii Anna Jaanisoo. Anna on alunperin valmistunut teatteri-ilmaisun ohjaajaksi (Turku AMK) vuonna 2008 ja on nyt Taideyliopistossa ohjauksen koulutusohjelmassa maisteriopintojen loppusuoralla. Teatterintekijänä Annalla on kaksi ammatillista kiinnostuksen kohdetta. Hän on erikoistunut prosessi- ja työryhmälähtöisen työskentelyn menetelmiin ja kokee ne itselleen merkittäviksi työkaluiksi taiteilijana. Toisaalta Annaa kiinnostaa näytelmän kirjoittaminen ja hän kokee myös perinteisen tekstilähtöisen prosessin omakseen.

 

DRAMATURGIA 21.9.2024  

Hautomon kolmannella kerralla tutustutaan dramaturgisiin peruskäsitteisiin ja käytännön työkaluihin, joiden avulla voi ajatella materiaalia kohti esitystä. Tarkastelussa on erityisesti se, millaisista elementeistä oma teos voi koostua ja miten eri elementtien uudelleen järjestäminen vaikuttaa teokseen. Tavoitteena on etsiä kullekin taiteilijalle tai työparille sopivia ja inspiroivia välineitä oman dramaturgisen ajattelun tueksi. 

 

Rasmus Arikka on dramaturgi ja kirjoittaja. Hän työskentelee laaja-alaisesti dramaturgina tekstien ja esitysten parissa. Rasmus kirjoittaa sekä proosaa että draamaa ja kokee molemmat kirjallisuuden lajit omakseen. Töissään Rasmus on käsitellyt erityisesti seksuaalisuuden ja sukupuolen kysymyksiä. 

 

PROSESSIN SUUNNITTELU 13.12.2024

Hautomon viimeisellä kokoontumiskerralla keskitytään taiteellisen ja tuotannollisen prosessin suunnitteluun. Työpajassa tarkastellaan kutakin esitysideaa yksilöllisine tarpeineen ja selvitetään, minkälaisia työskentelymetodeita ja ajankäyttöä kukin esitysidea kaipaa. Taiteellisen prosessin hahmottamisen jälkeen työpajassa siirrytään käsittelemään esitystä tuotannon näkökulmasta ja räätälöimään kullekin prosessille unelmien tuotantosuunnitelma. Työpajan päätteeksi kullakin osallistujalla on käytännönläheinen suunnitelma oman esityksensä ensiaskeliin.

 

Anna Korolainen Crevier on teatterintekijä, joka työskentelee näyttelijäntyön, ohjaamisen, dramaturgian, tuotannon ja näyttelijäntyön opetuksen parissa. Anna opiskelee parhaillaan dramaturgiaa Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa ja on valmistunut aikaisemmin näyttelijäksi Rose Bruford College of Theatre and Performancesta, Lontoosta. Anna on pohjoismaisen Spindrift Theatren perustajajäsen ja hänen erityisiä kiinnostuksenkohteitaan ovat fyysinen teatteri, kansainvälisyys ja feminismi.


 

HIT HELSINGIN ESITTELY

HIT Helsinki luo taiteilijalähtöistä taidetta, joka syntyy tarpeesta tehdä. 

Teatterin ohjelmisto painottuu prosessilähtöisiin ja tutkimuksellisiin teoksiin, joissa tekijät kokeilevat jotakin itselleen uutta. Teatteri tekee teoksia, joissa risteytyvät eri taidemuodot, tyylilajit ja toimintatavat. HIT Helsingissä teosten prosessit nähdään keskeisenä taiteellisena työkaluna ja ne muotoillaan tekijöitä ja teosta parhaiten palveleviksi.

HIT Helsinki yhdistys ry

Uutiskatu 2

00240 Helsinki

y-tunnus: 2337431-2

  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
bottom of page